ergela borikeNa adresu Međunarodnog udruženja uzgajivača bosanskog brdskog konja krajem prošle i početkom ove godine stiglo je nekoliko informacija o dramatičnim zbivanjima na ergeli „Borike“.

Različite informacije stizale su povremeno i tokom proljeća ove godine pa se je skupština udruženja odlučila formirati zvaničnu Komisiju za utvrđivanje stvarnog stanja na ovoj ergeli, s obzirom da je ergela „Borike“ jedan od ustanovnih osnivača Udruženja.

Sastav Komisije: Prof. Dr. Matjaž Mesarić, Head expert - voditelj uzgojnog programa Udruženja, Anton Dolinšek, Predsjednik Udruženja i Enver Žiga Predsjednik Upravnog odbora. Članovi Komisije uz pratnju nekoliko stanovnika sa Borika boravili su na Borikama i Sjemeću u nedjelju 24.07.2016. godine i o utvrđenom stanju sačinila sljedeći

Z A P I S N I K

1. Članovi Komisije stigli su na Sjemeć oko 8 sata i zatekli dvije grupe konja kako pasu u blizini nekadašnjih štala koje su srušene a kamen od koga su bile građene prodat. borike staraergela

2. U prvoj većoj grupi bili su Bosanski brdski konji. Grupu su sačinjavale 14 kobila, jedan pastuh linije Barut i 5 ždrebati, od kojih so troje povrijeđeni – ranjeni od napada vukova; znači ukupno 20 konja. Jedna kobila, prema utvrđenom žigu Morina ima povrijeđenu nogu i teško hoda.

3. U drugoj grupi bili su Arapski konji. Grupu su sačinjavali 8 kobila, jedan pastuh linije Mabrouk i jedno ždrijebe, što je ukupno 10 konja.

4. U Arnautovićima smo kod polusrušenog sjenarnika našli pastuha 61 Miško XXVI i jednog mlađeg pastuha vranca za koga smo kasnije dobili informaciju da je Barut, navodno čipiran a nije žigosan.

5. Na drugom dijelu imanja kod groblja pasla su dva pastuha Arapske pasmine linija Gazal i Lenkoran.

6. U štale nismo ulazili, ali smo dobili informaciju da se u paradnoj štali nalazi 745 Miško i nekoliko radnih konja.

ZAKLJUČAK

1. Tačna je informacija da je početkom jeseni, u oktobru 2015. godine sa ergele prodano cca 75 konja od kojih oko 50 Bosanskih brdskih konja i 25 Arapskih konja. Tačan broj prodanih konja nije poznat jer se prilikom utovaranja i prodaje nije uradio popis konja.

2. Konji koji su ostali odabrani su tako da su kod Bosanskog brdskog konja ostala po dva pastuha obje linije, Miško i Barut, dok je kod kobila za sva vremena izgubljen rod Mica koji je bio jedan od najboljih rodova ergele i jedna kobila roda Iskra.

3. Konji su trenutačno, zahvaljujući obilnoj i dobroj paši na Sjemeču, u dobroj kondiciji iako su nam mještani sa Sjemeča kazali da ih niko ne obilazi, nadzire ili kontroliše, niti im donose šta od hrane ili zobi. Troje ždrjebadi vuci su napali, imaju povreda, od kojih su jednom i otkinuli dobar dio lijevog buta, niko nije dolazio da pozove veterinara i da mu se pomogne. Pitanje je šta će od ždrebadi preživjeti.

4. Mještani sa Borika su nas informisali da prošlu zimu konje vlasnici nisu uopšte hranili pa su jedva prezimili zimu, a izgleda da je bilo i uginuća od gladi što niko nije htio potvrditi ali ni demantovati.

5. Za sljedeću zimu nije obezbijeđena niti jedna bala sijena, a o zobi nema ni govora. Postavlja se logično pitanje kako će konji da prežive, pogotovu u slučaju jače zime. U prirodi, na Sjemeču , bez hrane su i odrasli nehranjeni konji laki plijen vukova, da o eventualnim drugim „pleniocima“ ne govorimo.

6. Na osnovu svega moguće je zaključiti da ergela dotrajava i preživljava svoje posljednje dane. Bosanski brdski konj je nacionalno blago svih država nastalih raspadom Jugoslavije, a posebno domicilna pasmina BiH. Ergela „Borike“ je kultno mjesto uzgoja Bosanskog brdskog konja, te jedinstvene, dragocjene i najstarije autohtone pasmine konja na Balkanu, koje Grci pominju već u 4. vijeku prije naše ere.

7. Jedno je sigurno, ukoliko se u narednih dva mjeseca ništa ne preduzme u proljeće iduće godine niti će biti ergele ni konja. To bi bila porazna i sramotna činjenica za svakog političara i u Republici Srpskoj i na nivou BiH. Za spas ergele nisu potrebna velika sredstva pa smatramo da nije na odmet pod hitno razmotriti mogućnost formiranja državne ergele koju bi finansirala oba entiteta. Također treba razmotriti mogućnost da opština Rogatica formira „PARK PRIRODE“ na Sjemeću i da se preostali konji otkupe ili oduzmu od sadašnjih vlasnika i nastavi sa uzgojem jer to konja što je ostalo još uvijek predstavlja dio genetske osnove za nastavak daljeg uzgoja.

8. Naše Udruženje je spremno na svaki vid podrške u cilju spašavanja ove poznate i priznate ergele i spremno je pomoći u smislu stručnih radova, evidentiranja, čipiranja ili žigosanja, matičnog knjigovodstva, organizovanja i sprovođenja uzgojnog programa, kojeg je na temelju stogodišnjih iskustva uzgoja na ergeli Borike i savremenih dostignuća u konjogojstvu usvojila skupština Udruženja 2010. god., pa tako i ergela Borike i obvezujuća je za sve uzgajivače BBK u čistoj pasmini.

Rtiče, 27.07.2016.                                                                  

Doc.dr. Matjaž Mesarič, DVM

Anton Dolinšek, l.r.

Mag. Enver Žiga, l.r.

 
 ErgelaBorike BBK2
Napušteni bosanski brdski konji, snimljeno na Borikama u ljeto 2016. godine
 
ErgelaBorike BBK1
Napušteni bosanski brdski konji, snimljeno na Borikama u ljeto 2016. godine
 
ErgelaBorike ranjeno-zdrijebe
Ranjeno ždrijebe od napada vukova.
 
ErgelaBorike arapski-konji
Napušteni arapski konji, snimljeno na Borikama u ljeto 2016. godine

 

BhDOCumentary je registrovana elektronska serijska publikacija i ima dodjeljen ISSN broj 2303-615X