Novosti iz udruzenje00bUdruženje je priznata uzgojna organizacija, koja je nosioc uzgojnog programa za pasminu bosanskog brdskog konja. Osnovna i najznačajnija uloga je povezivanje uzgajivača bosanskih brdskih konja, realizacija uzgojnog programa, izdavanje zootehničkih dokumenata i vođenje matične (rodovne) knjige za čistopasminskog bosanskog brdskog konja.

 

Uzgajivači koji žele da se učlane u Udruženje potpisuju pristupnu izjavu da će svoje životinje uzgajati u skladu sa uzgojnim programom za bosanskog brdskog konja i imaju pravo na korištenje određenih pogodnosti kod sprovođenja uzgojnog programa, izdavanju zootehničkih dokumenata i sl.

Pravila, zahtjeve i obaveze za uzgajivače koji žele upisati svoje čistopasminske bosanske brdske konje u matičnu (rodovnu) knjigu bosanskog brdskog konja, koju vodi Udruženje su određene i opisane u Rules and Requirements of pure breed Bosnian Mountain horses in the International Bosnian Mountains horse Stud book (IBMHSB).

Međunarodno udruženje uzgajivača bosanskog brdskog konja ove godine je izdalo drugi svezak matične knjige za pasminu bosanski brdski konj. Drugi svezak obuhvata podatke o uzgoju konja te pasmine od 2011. godine do 2016. godine.

Nosioci uzgoja bosanskih brdskih konja su ergele (uzgojni centri), koje su osnovale Udruženje i predstavljaju jezgro uzgoja, a istovremeno su centri povezivanja malih uzgajivača. Prva ergela i matica čistopasminskog uzgoja bosanskih brdskih konja su Borike koje su uzgoju dale i ostavile neizbrisiv pečat. Uprkos idealnim prirodnim uslovima koje bi poželio svaki veći uzgajivač, ergela Borike je na robu preživljavanja. Ergela Planido je osnovana prije trinaest godina i nije samo povećala uzgoj čistopasmimnskih bosanskih brdskih konja u domicilnoj državi nego je sa svojim radom svakako imala i ima veliki uticaj i na daljnji uzgoj kako u Sloveniji, tako i u drugim državama na prostoru bivše Jugoslavije i van toga. Svi čistopasminski bosanski brdski konji u Slovenji potječu iz ergele Planido. Ergela Gorski Kotar je bila ustanovljena u saradnji i uz pomoć ergele Planido, koja je dala dio rasplodnih životinja. Ergela Gorski Kotar predstavlja jezgro uzgoja u Hrvatskoj i svi današnji čistopasminski bosanski brdski konji kod malih uzgajivača potječu iz te ergele, Ergela Žiga predstavlja jezgro sadašnjeg i budućeg uzgoja u Federaciji BiH. Osnivač i vlasnik Enver Žiga je zaslužan za postojeći uzgoj čistopasminskih bosanskih brdskih konja u BiH i svi bosanski brdski konji kod malih uzgajivača potječu iz te ergele. U toku je osnivanje i ergela Karaula. Vlasnik te ergele je uspio kupiti većinu bosanskih brdskih konja koji su iz ergele Borike prije godinu dana prodani prekupcima i tako ih spasiti klaonice.

Ohrabrajuća je činjenica, da se sa formiranjem ergele Vlasina i u Srbiji oživljava i povećava uzgoj bosanskih brdskih konja u čistoj pasmini. Ergela planira nabaviti najmanje deset rasplodnih kobila i obje liniji pastuha, koji su već u Srbiji. Spomenuti je potrebno još odgajivačku organizaciju Stado d.o.o. iz Dimitrovgrada, koja povezuje i uzgajivače brdskih konja, među kojima se nalazi i nekoliko uzgojnih životinja porijeklom sa Borike.

Novosti iz udruzenje01

Međunarodno Udruženje trenutačno broji 52 člana, od toga iz Bosne i Hercegovine 6, Slovenije 24, Hrvatske 5, Srbije 5, Njemačke i Švajcarske 8 i 4 iz ostalih država.

Ove godine počeli smo saradnju sa Federalnim zavodom za poljoprivredu iz Sarajeva, mag. S. Čamdžija i E. Isaković koji su 2015 god. počeli sa popisom konja po kantonima Federacije što je prvi korak do željenog organizovanog konjogojstva u BiH.

U Sarajevu je 30.11.2016 godine ustanovljeno ''Društvo za spas bosanskog brdskog konja'' čiji osnovni cilj je spas te ugrožene pasmine i povećanje populacije u BiH. Osnivači su poznate ličnosti (među kojima ima i profesora i akademika), ergela Žiga i drugi simpatizeri koji žele pomoći u spašavanju bosanskih brdskih konja u BiH.

Želja i plan Udruženja je da se broj uzgajivača i uzgojnih životinja bosanskog brdskog konja u narednih pet godina, do izlaska treće sveske matične knjige udvostruči što bez podrške država neće biti moguće jer postojeći uzgajivači sa krajnjim naporima i vlastitim sredstvima održavaju postojeće stanje.

U dosadašnjem radu Udruženje je ostvarilo vrlo dobre rezultate, a njegov rad i rad članova Udruženja u velikoj mjeri su doprinijeli opstanku bosanskog brdskog konja.

Međunarodno udruženje uzgajivača bosanskog brdskog konja

Anton Dolinšek,

predsjednik Udruženja

BhDOCumentary je registrovana elektronska serijska publikacija i ima dodjeljen ISSN broj 2303-615X