Stećci-u-Cavtatu ispred-crkve-sv-Djordja 1Da li su stećci u primorskom dijelu evidentirani i istraženi? U kakvom su stanju? Posebna je tema koja čeka istraživače. Donosimo kraću analizu stećke koji se nalaze u dvorištu crkve sv. Đurđa u gradu Cavtatu.

Opširnije...

Postanske-marke Uzarici-SirokiPoštanske marke su način promicanja kulture i skretanja pažnje na ljude, događaje, građevine i umjetnost iz naše prošlosti i sadašnjosti koji to na poseban način zaslužuju. Saznajmo koji su stećci i kada krasili poštanske marke. Donosimo kraći povijesni pregled poštanskih marki sa prikazom stečaka i ukrasa sa stećaka.

Opširnije...

Jelecanca-stecakLagana šetnja u poslijepodnevnim satima ispod sjeveroistočnih padina planine Visočice isplatila se maksuzijom berbom žare za čaja i za kukuruznog uljevaka i slučajnim nalazom jednog stećka.

Opširnije...

dupli-stećak-Starić Već nekoliko puta smo se uvjerili da je evidencija stećaka na cijelom prostoru njihovog rasprostiranja, daleko od završenog posla. Donosimo još jedan mali primjer iz okoline Kladnja, kako bi to još jednom potvrdili.

Opširnije...

Kopcic dzamija-mix00Kako su u akumulacionom Ramskom jezeru ostali spomenici muzejske vrijednosti? Šta znamo o njima? Kako je bilo prije potopa, a kako poslije? Šta su nam stari istraživači ostavili zapisano i fotografisano, bez drona, prizemno? Izgleda da ne znamo šta imamo ni pod jezerom ni na kopnu.

Opširnije...

BhDOCumentary je registrovana elektronska serijska publikacija i ima dodjeljen ISSN broj 2303-615X