10KM Benac Olovo 00U protekla dva mjeseca je aktuelna je priča o pogrešnom natpisu ispod fotografije stećka na naličju novčanice od 10 KM. Ovo je naša potvrda da se zaista radi o stećku iz okoline Olova, a ne sa lokaliteta Radimlja kod Stoca.

 

Opširnije...

Musici 00Povodom upisa 28 nekropola stećaka na Listu svjetske baštine UNESCO-a, a od kojih je i nekropola Mramor pored naselja Musići općina Olovo, donosimo vam fotogaleriju ovih stećaka da sami ocijenite u kakvom su stanju i koliko još posla imamo oko stećaka.

Opširnije...

Stupa00Sekundarna upotreba stećaka iz okoline Olova – druga priča.

Nakon što smo pisali o stećcima koji su ugrađeni u stari Rimski most na rijeci Orlji (link), sada vam donosimo drugu priću o stupi za keške koja je izrađena od stećka.

Opširnije...

Rimski most 000Iako je ovaj spomenik relativno poznat, ali tek novijim istraživanjima ustanovljeno je da su stećci korišteni kao dio materijala za njegovu gradnju. O detaljima saznajte u ovome tekstu.

Opširnije...

Natpis SehoviciO stećcima s natpisima o kojima se ranije znalo i o njihovom današnjem stanju pisali smo u prošlom članku. U ovom kraćem tekstu analizirat ćemo nova dva kraća natpisa. To su stećci s natpisom na nekropoli Mramorje pored naselja Kruševo i drugi na maloj nekropoli Šehovići kod naselja Rečica.

Opširnije...

BhDOCumentary je registrovana elektronska serijska publikacija i ima dodjeljen ISSN broj 2303-615X