Natpis SehoviciO stećcima s natpisima o kojima se ranije znalo i o njihovom današnjem stanju pisali smo u prošlom članku. U ovom kraćem tekstu analizirat ćemo nova dva kraća natpisa. To su stećci s natpisom na nekropoli Mramorje pored naselja Kruševo i drugi na maloj nekropoli Šehovići kod naselja Rečica.

Na nekropoli u Kruševu bili smo u junu 2010. godine. Zbog velike vegetacije nije bilo moguće ustanoviti tačan broj stećaka na nekropoli, niti sve njihove ukrase. Ponovni naš dolazak je preduhitrio Nedim Rabić koji je evidentirao ukupno 44 stećka, njihove ukrase i jedan kraći natpis (Rabić 2011). Ovaj natpis se nalazi na čeonoj strani u kombinaciji s još nekim ukrasima, tako da pisar i nije imao puno prostora za pisanje, ali se svakako može smatrati nezavršenim natpisom. Natpis glasi: SIE LEŽE…. 

Natpis Krusevo webLokalitet Greblje / Mramorje, Kruševo,kratki natpis na čeonoj strani
Foto: Rabić Nedim, www.stanak.org

 Skoro isti natpis pronašli smo na jednom fino ukrašenom sanduku na maloj nekropoli u Šehovićima, između naselja Žunova i Rečica. Ovaj natpis pisar je započeo u lijevom uglu bočne strane stećka s ukrasom krsta. Tako da je pisar imao na raspolaganju za pisanje cijelu bočnu stranu. Iz nepoznatih razloga pisar je prekinuo pisanje nakon druge riječi. Natpis glasi: ASE LEŽI...

Natpis Sehovici
Nedovršen natpis, Šehovići (Rečica)

Na ovoj maloj nekropoli ima pet stećaka i svi su bogato ukrašeni. Stećci nisu nigdje ranije evidentirani. Preko puta ove srednjovjekovne nekropole, nalazi se vrlo staro muslimansko mezarje gdje su mezarovi označeni s grubo klesanih nekoliko nišana. Oko nekih mezarova nazire se potonuli santrač ili su samo primjetna udubljenja u tlu. Po svemu sudeći mezarje se može okvirno datirati u kraj 16. ili prvu polovinu 17. stoljeća. Nekada je ovo sve prostorno bila jedna grobna cjelina iz dva bliska vremenska perioda koju je put fizički podijelio na dva dijela. Oko 100 metara sjeveroistočno od nekropole stećaka nalazi se još muslimanskih mezarova iz mlađeg perioda, možda iz 18. ili 19. stoljeća. Bez obzira na vrijeme i sve promjene postojala je vijernost jednoj lokaciji za ukop svojih umrlih. Oko 300 metara jugoistočno od ove nekropole nalazi de druga mala nekropola s 10 stećaka uz koju je nekoliko pravoslavnih grobova iz 20. stoljeća. I ova lokacija nije bila nigdje evidentirana.

Oba primjera stećaka s natpisima potvrđuju tezu da su fini ukrasi i natpisi rađeni na stećcima nakon što su dovezeni na mjesto ukopa, a rjeđe na kamenolomu ili nekom trećem mjestu

Natpis Sehovici 300 Natpis Sehovici 400 Natpis Sehovici 200

Ranije objavljeni članci o olovskim stećcima nalaze se u rubrici Mramorje.

Izvor: BhDOCumentary

Piše: Mirnes Hasanspahić

Literatura:

-        Rabić N. 2011. ''Stećci Kruševa kod Olova''. Dostupno na: http://stanak.org/index.php?option=com_content&view=article&id=265:steci-krueva-kod-olova&catid=39:radovi-kratke-biljeke&Itemid=101 [Pregledano: 15.12.2014].

BhDOCumentary je registrovana elektronska serijska publikacija i ima dodjeljen ISSN broj 2303-615X