10KM Benac Olovo 00U protekla dva mjeseca je aktuelna je priča o pogrešnom natpisu ispod fotografije stećka na naličju novčanice od 10 KM. Ovo je naša potvrda da se zaista radi o stećku iz okoline Olova, a ne sa lokaliteta Radimlja kod Stoca.

 

Prije nekoliko dana kolega Bujak skrenuo mi je pažnju na natpis ispod prikaza stećka na novčanici od 10 konvertibilnih maraka i pita me da li sam primijetio grešku u natpisu ispod stećka. Ja mu u zafrkanciji odgovorim da na novčanicama gledam samo cifre. Tako je izgleda bilo i kod nadležnih za dizajn bosanskih novčanica iz 1998. godine, ali bez zafrkancije.

Autor temeljne nacionalne monografije STEĆKOPEDIJA - Kameno blago stare bosanske države (u pripremi), mr. Edin Bujak sa Odsjeka za arheologiju, otkrio je između ostalog teškouočljivu ali krupnu anomaliju na naličju novčanice od 10 KM (FBiH). Lokalitet koji je potpisan ispod stećka nije odgovarao činjeničnom stanju - umjesto RADIMLJA trebalo je da stoji GRADINA, MEORAČA/KRIŽEVIĆI KOD OLOVA.

Izdavač pomenute monografije obratio se dopisom 29.8.2017. godine (link) Centralnoj banci BiH u kojem su tražili odgovor koje konkretne radnje planiraju poduzeti na otklanjanju ove greške. Po ustaljenom običaju budžetske institucije svojim poreznim obaveznicima (građanima), ne odgovore tako brzo, nego su odgovorili tek nakon prve urgencije (5.10.2017.g.), odnosno drugog dopisa poslanog na istu adresu (link). Da nije bilo urgencije, ne bi bilo ni odgovora.

10KM Meoraca okruzen 8bitU odgovoru od Centralne banke (link) obrazloženo je ko je i kada radio dizajn i štampu naših novčanica, te da Centralna banka BiH poduzima niz aktivnosti uključujući pregled dokumentacije o izradi novčanica iz 1998. godine, vezano za izvore na osnovu kojih je izrađen dizajn. Također, navedeno je da su zatražili i provjeru dokumentacije od kompanije ''Oberthur-fiduciaire'' koja je radila dizajn i štampu. Francuska vlada 1998. godine platila je francuskoj kompaniji posao dizajna i štampe novčanica konvertibilne marke (sve novčanice izuzev novčanice od 200 KM), a nama je 'knjiženo' kao donacija.

Nestrpljivo čekamo šta će pronaći u dokumentaciji...

Komplikovanje komplikovanog

Bilo je ovih dana članaka na portalima u kojima su iznesene dodatne komplikacije, kao navod da je kod autorice Marian Wenzel ''...lokalitet ovog stećka pogrešno navedeno selo Dobromani kod Trebinja'', no međutim nije tako. Ovaj stećak, odnosno njegova čeona strana koja je prikazana na novčanici, prikazan je crtežom u Tabli LIII, strana 215. (Wenzel, 1965.215.) sa tačno navedenim lokalitetom Križevići, Olovo (Wenzel, 1965.214.), preuzeto od autora Benca. Dok se crtež stećka iz Dobromana kod Trebinja nalazi u narednoj Tabli LIV (Wenzel, 1965. 216. i 217.).

10KM-zvornik-krizevici NS III-1956 mali Iz želje da je stećak iz njihove komune, lokalni portal zvornicki.ba čuvši da se pominju neki Križevići, stećak sa novčanice smjestili na lokalitet kod naselja Seferovići (MZ Križevići, Zvornik). Objavili su i nekoliko fotografija stećaka od kojih je jedan sa ukrasima spiralnih zavoja, čiji ukras nije ni sličan ukrasu na stećku sa novčanice. Ali nije dovoljno da se spominju neki Križevići i da su ukrasi malo slični da bi se donosili zaključci. Potrebno je malo i analizirati, a u tome im može pomoči članak objavljen u časopisu Naše starine 1965. godine o srednjovjekovnim nadgrobnim spomenicima u okolini Zvornika (Vidović, 1956.221-238), gdje između ostalog postoji i fotografija ''njihovog'' stećka (fotografija pored). Čak ne moraju ići u biblioteku, članak se nalazi ovdje.

Kako je stećak danas

Pomenuti stećak i nekropola i danas postoje. Donosimo vam fotografiju stećka koju je objavio Benac u svojoj monografiji ''Olovo'' (Benac, 1951. Tab. XXXIV) i novije fotografije stećka čiji je ukras na novčanici od 10 KM.

10KM meoraca 02

Definitivno potvrđujemo da se radi o stećku sa nekropole Gradina u naselju Meorača/Križevići kod Olova. Svi ukrasi koji su vidljivi na staroj fotografiji koja je korištena za dizajn novčanice, potpuno su očuvani i vidljivi. Na našim usporednim fotografijama i sami se možete uvjeriti. Vidljivo je i oštećenje, na uglu stećka na sastavu krovne, bočne i čeone strane stećka (na gornjem lijevom uglu na fotografiji). Oštećenje je bilo u vrijeme kada je Benac pravio fotografiju stećka, a i danas je evidentno na stećku.

10KM-meoraca-usporedna

Da pojasnimo i eventualnu zabunu oko naziva naselja. Nekropola na lokalitetu Gradina nalazi se iznad naselja Meorača kojeg Benac navodi kao zaseok naselja Križevići, ali češće upotrebljava naziv naselje Križevići, pa je tako ustaljeno u literaturi.

Literatura:

  • Benac Alojz, 1951. ''Olovo''. Srednjovekovni nadgrobni spomenici BiH. Svezak II. Savezni institut za zaštitu spomenika kulture, Beograd;
  • Vidović Drago, 1956. ''Srednjevjekovni nadgrobni spomenici u okolini Zvornika'', Naše starine III. Sarajevo, 221-238
  • Wenzel Marian, 1965. ''Ukrasni motivi na stećcima''. Sarajevo: Biblioteka ''Kulturno naslijeđe'', ''Veselin Masleša''.

Internet:

Izvor: BhDOCumentary

***

Naredna naša priča ''Otkud stećak u koritu rijeke Očevije'' također je vezana za ovu nekropolu stećaka na Gradini u naselju Meorača kod Olova. – uskoro -

Više fotografija:

10KM-meoraca spojeni

10-KM-Benac Olovo 1950

10KM meoraca

10KM-meoraca-nekropola

10KM-meoraca-sjever

 

BhDOCumentary je registrovana elektronska serijska publikacija i ima dodjeljen ISSN broj 2303-615X