Karta rasprostir stecaka1Predstavljamo vam geografsku kartu rasprostranjenosti srednjovjekovnih nadgrobnih spomenika stećaka na području općine Olovo. Na karti su označeni svi pojedinačni i grupni nalazi ovih spomenika.

Opširnije...

savremenici-1Kako i na koji način se živi odnose prema mrtvima? Zar treba razlikovati smrt prije 500 godina i smrt prije 100 il' 50 godina. U narednom tekstu i fotografijama na primjeru olovskih stećaka vidjet ćemo kako je savremeni čovjek izgubio konekciju/vezu sa svojim precima.

Opširnije...

potonula umjestnost01Svaki dan možemo čuti, pročitati, vidjeti hvalisanje o tome da imamo jedinstvene umjetničke nadgrobne spomenike predaka i kako nam na tome treba zavidjeti Evropa, a ni sami ne znamo koliko tih spomenika imamo, šta je na njima, a pogotovo ne znamo šta je umjetnik htio da kaže. Mi ih imamo, a oni nam tonu brže od Venecije.

Opširnije...

Utonulost DSelo2Kakvo je stanje stećaka na terenu? Da l' stećci tonu, il' trava raste? Nakon što smo izvršili evidentiranje stećaka na području općine Olovo, navest ćemo nekoliko problema s kojima smo se susretali u toku terenskog rada. Takvi problemi mogu se sigurno očekivati i na ostalim područjima.

Opširnije...

Noc istrazivaca2014Rezultati istraživačkog projekta Evidentiranje srednjovjekovnih nadgrobnih spomenika - stećaka na području općine Olovo biti će predstavljeni na manifestaciji Noć istraživača BiH - „Riznica naučnih predavanja: Dođi, vidi, nauči!", koja će se održati u Historijskom muzeju Bosne i Hercegovine u petak,  26.09.2014. god. sa početkom u 18.00 sati. U nastavku vam donosimo dnevni red radionice i pozivamo vas dođite, vidite i naučite...

Opširnije...

BhDOCumentary je registrovana elektronska serijska publikacija i ima dodjeljen ISSN broj 2303-615X