• baner-mramorje-cudease pišemo o olovskim mramorovima


  • Baner-Mramorje bez-natpisa 1
    ase pišemo o olovskim mramorovima


  • baner-mramorje-vise-ukrasa
    na svojoj baštini...


Dvostruki-Krusevo1Kakvi su to dvostruki ili dvojni stećci? Postoji više različitih oblika stećaka, jedan od njih je dvostruki ili dvojni oblik stećaka. Ovaj oblik je veoma rijedak. Evidentirano je samo 48 primjeraka. Dijele se u tri skupine. Koliko ih je i gdje se nalaze, saznat ćete u ovom tekstu, a kako izgledaju vidjet ćete na fotografijama.

Opširnije...

Karta rasprostir stecaka1Predstavljamo vam geografsku kartu rasprostranjenosti srednjovjekovnih nadgrobnih spomenika stećaka na području općine Olovo. Na karti su označeni svi pojedinačni i grupni nalazi ovih spomenika.

Opširnije...

savremenici-1Kako i na koji način se živi odnose prema mrtvima? Zar treba razlikovati smrt prije 500 godina i smrt prije 100 il' 50 godina. U narednom tekstu i fotografijama na primjeru olovskih stećaka vidjet ćemo kako je savremeni čovjek izgubio konekciju/vezu sa svojim precima.

Opširnije...

potonula umjestnost01Svaki dan možemo čuti, pročitati, vidjeti hvalisanje o tome da imamo jedinstvene umjetničke nadgrobne spomenike predaka i kako nam na tome treba zavidjeti Evropa, a ni sami ne znamo koliko tih spomenika imamo, šta je na njima, a pogotovo ne znamo šta je umjetnik htio da kaže. Mi ih imamo, a oni nam tonu brže od Venecije.

Opširnije...

Utonulost DSelo2Kakvo je stanje stećaka na terenu? Da l' stećci tonu, il' trava raste? Nakon što smo izvršili evidentiranje stećaka na području općine Olovo, navest ćemo nekoliko problema s kojima smo se susretali u toku terenskog rada. Takvi problemi mogu se sigurno očekivati i na ostalim područjima.

Opširnije...

BhDOCumentary je registrovana elektronska serijska publikacija i ima dodjeljen ISSN broj 2303-615X