OdonataUdruženje za biološka istraživanja i zaštitu prirode – BIO.LOG nedavno su pokrenuli internet stranicu za predstavljanje rezultata svojih istraživanja vilinih konjica u Bosni i Hercegovini. Do sada su u Bosni i Hercegovini registrovane 64 vrste vilinih konjica među kojima su dvije vrste koje su ugrožene u Evropi.

Najstariji poznati podaci o vilinim konjicima u BiH potiću sa kraja 19. vijeka, tačnije 1888. godine i mogu se pronaći u zbirkama Zemaljskog muzeja u Sarajevu. Ž. Adamović 1948. godine objavljuje spisak vrsta vilinih konjica u zbirkama Zemaljskog muzeja koji obuhvata 45 vrsta sa prostora BiH. Ovo je bio prvi i dugo vremena jedini izvor podataka o fauni ove grupe insekata u BiH. Tek su krajem 20. i pocetkom 21. vijeka nova istraživanja dovela do značajnijih novih podataka o ovoj grupi insekata u BiH.

Do sada su u Bosni i Hercegovini registrovane 64 vrste vilinih konjica među kojima su dvije vrste koje su ugrožene u Evropi kao i šest vrsta koje su zaštićene Evropskom Direktivom o vrstama i staništima.

vilini konjic Chalcolestes parvidensChalcolestes parvidens (Artobolevskii, 1929)

Vilini konjici naseljavaju gotovo sve tipove slatkovodnih staništa u BiH. Najveću brojnost vrsta dostižu u stajačim vodama, barama i jezerima sa raznovrsnom i bogato razvijenom vodenom vegetacijom.

Najveća broj vrsta, a takođe i najveći broj ugroženih i rijetkih vilinih konjica u Bosni i Hercegovini nalazimo u južnoj Hercegovini na području pod uticajem mediteranske klime. Ovo područje je i jedino gdje možemo vidjeti neke od rijetkih i ugroženih evropskih vrsta poput Lindenia tetraphylla ili Lestes macrostigma, kao i više rijetkih vrsta kao što su Caliaeschna microstigma koja dostiže najzapadniju tačku rasprostranjenja u Evropi na području Dalmacije i južne Hercegovine ili Calopteryx splendens balcanica, endemična Balkanske podvrste rasprostranjena u donjem toku rijeke Neretve, kao i rijeke Trebišnjicu, Bregavu i Trebižat.

Stranicu možete progledati na linku: www.biolog.ba/odonata/

Popis svih vrsta vilinih konjica koji su registrovni u BiH. LINK

Izvor: Udruženje BIO.LOG

BhDOCumentary je registrovana elektronska serijska publikacija i ima dodjeljen ISSN broj 2303-615X