dobar web tackaU ovoj rubrici biti će predstavljene orginalne i kvalitetne internet stranice na domaćem internet prostoru koje publikuju naučno-istraživački rad. Takođe, predstavljat ćemo i neke projekte čiji autori nesebično publikuju i dijele podatke koristeći moderne digitalne tehnologije.

Puno je web-ova, malo onih koji se pišu, a najmanje onih koji se čitaju.

BhDOCumentary je registrovana elektronska serijska publikacija i ima dodjeljen ISSN broj 2303-615X