Lepricia geomorfologija000Djelo je objavljeno 2013. godine u izdanju izdavačke kuće 'Sarajevo-Publishing' kao univerzitetski udžbenik na 208 strana.

U nastavku vam ukratko predstavljamo ovo kapitalno djelo.

Pored što je univerzitetski udžbenik, ovo djelo može poslužiti: geolozima, prostornim planerima, urbanistima, klimatolozima, biolozima, hidrolozima, inženjerima šumarstva i građevine, turizmolozima, agropedolozima, organima uprave, višem vojnom i policijskom kadru, odnosno svima, čiji je angažman i profesionalno opredjeljenje vezano za terene Bosne i Hercegovine. Bitno je istaći da veći dio područja Bosne i Hercegovine, do sada, nije detaljnije geomorfološki istražen. Autor je, zbog toga, naveo brojne hipoteze (naučne pretpostavke) o morfogenezi i morfoevoluciji reljefnih oblika, tako da udžbenik umnogome ima obilježje originalnog naučnog rada.

Djelo je podijeljeno u tri cjeline. Prvi dio je uvodni dio, u drugom dijelu iznešena su osnovna geomorfološka i geološka obilježja Bosne i Hercegovine i trećem dijelu, koji je i najobimniji, opisuje pet geomorfoloških makroregija Bosne i Hercegovine. Prezentovana makrogeomorfološka regionalizacija Bosne i Hercegovine zasnovana je na naučnim principima i postavkama kompleksne geomorfološke regionalizacije.Lepirica Geomorfol33

Knjiga se može nabaviti u četiri knjižare 'Sarajevo-Publishinga' (nekadašnji Veselin Masleša) u Sarajevu. Cijena je: 40,00 KM (20,40 Eura/155,96 kn/2.520,56 dinara).

. Ovdje možete pogledati gdje se nalaze knjižare 'Sarajevo-Publishing' - Link.

 

Narudžbenica.

 

U nastavku je sadržaj ovog izdanja:

PRVI DIO

1. UVOD

Pojam i definicija Geomorfologije, Cilj, zadaci i

metode istraživanja reljefa i geomorfoloških procesa

DRUGI DIO

2. OSNOVNA GEOMORFOLOŠKA I GEOLOŠKA OBILJEŽJA BOSNE I HERCEGOVINE

2.1. Geomorfološki položaj i granice Bosne i Hercegovine

2.2. Geotektonska klasifikacija i opće geološke karakteristike Bosne i Hercegovine

2.3. Osnovna obilježja reljefa i njegovog morfotektonskog (morfostrukturnog) razvoja

TREĆI DIO

3. GEOMORFOLOŠKE MAKROREGIJE BOSNE I HERCEGOVINE

(GEOMORFOLOŠKI PROCESI, OBLICI I GENETSKI TIPOVI RELJEFA)

3.1. Makroregija „Gore, pobrđa, zavale i kotline sjeverne Bosne“

3.2. Makroregija „Bosansko sredogorje“

3.3. Makroregija „Visoki Središnji Dinaridi“

3.4. Makroregija „Okršena planinska uzvišenja sa međugorskim

zavalama Vanjskih Dinarida“

3.5. Makroregija „Niska Hercegovina“

U nastavku donosimo dio pisma od univerzitetskog profesora Radisliva Tošića, upućeno autoru povodom ovog izdanja:

Poštovani Prof. A. Lepirica,

(...)

Pročitah u cjelosti Vaše djelo Geomorfologija Bosne i Hercegovine,  te osjetih potrebu da Vam se javim i iznesem nekoliko svojih zapažanja..

Poštovani Prof. Lepirica, iako nisam živio u BiH i nisam pratio rad geografa i geomorfologa BiH i prije devedestih godina, smatram da ste učinili ogroman korak odlučivši se da napišete i u javnost izađete sa materijalom na ovako zahtjevnu i kompleksnu temu. Neka "velika" imena, koja su slovila za velike geomorfologe BiH, nisu izašla sa takvim temama, osim nekoliko stranica nekog shematskog prikaza, tako da Vam iskreno čestitam na ogromnoj hrabrosti, smjelosti i odlučnosti da uradite ovaj posao. Ukoliko pogledate i u okruženju, iako imaju daleko više geomorfologa, nisam vidio da su uradili on što ste Vi.

(...)

Ovo moje pismo shvatite kao podršku i poticaj da nastavite sa radom na ovoj temi, posebno na izdvajanju regija nižeg hijerarhijskog nivoa.

Na kraju, ostaje mi samo da Vam se kao čovjeku i naučnom radniku divim, da iskreno pohvalim Vaš rad, Vašu odlučnost i entuzijazam, te da Vas ohrabrim u daljenjem radu na ovoj problematici. Isto tako, ukoliko Vam ja u Vašem radu mogu bilo kako pomoći, molim Vas da mi se obratite, biće mi zadovoljstvo surađivati sa Vama.

S poštovanjem

Dr Radislav Tošić, vanr. prof.

Prirodno - matematički fakultet Banja Luka

***

Lepirica  Geomorfologija korice 222

Lepirica Geomorfol02

____________________________

ISBN 978-9958-21-596-4; COBISS.BH-ID 20718086

BhDOCumentary je registrovana elektronska serijska publikacija i ima dodjeljen ISSN broj 2303-615X