Konj-u-sred-B-00Malo je životinja o kojima se zna toliko o njihovoj ulozi u prošlosti, kao što se zna o konju. Ako se o životinji napišu tomovi knjiga, ne o biologiji te vrste nego o društvenosti te životinje, onda ta životinja nije samo životinja, nego i društveno biće.

Cijela čovjekova prošlost vezana je za životinje, a ni jednoj se čovjek nije toliko natovario na leđa kao konju. Svi, i sluge i kraljevi.

U narodnim predajama naših predaka, nema kraljice ili neke velike glavešine na dvoru, koji nisu, kada im pregusti, potkovali konja naopako i pobjegli iz utvrde. Ne postoji legenda u kojoj je konj kako treba potkovan. Svi su potkovani naopako. Ko ide u prošlost za konjem koji je naopako potkovan, otići će u legendu.

Ova knjiga ide konjskim tragovima konja koji su pravilno potkovani i vodi nas u srednjovjekovnu prošlost da upoznamo ulogu konja u prošlosti oko kojeg se sve vrti.

Redakcija

***

Konj-u-srednj-Bosni-02b

Rukopis koji je pred Vama rezultat je rada ostvarenog djelimično autorovim vlastitim sredstvima i naporima koji su svoju konačnu potporu i realizaciju dobili u okviru projekta „Mjesto i uloga konja u historiji srednjovjekovne Bosne”, finansiranog od strane Ministarstva obrazovanja i nauke Federacije Bosne i Hercegovine, te značajne finansijske podrške u okviru projekta BIHERIT – TEMPUS programme Katedre za arheologiju Odsjeka za historiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Za očekivati da će prikupljena građa i njena interpretacija o mjestu i ulozi konja u srednjem vijeku biti rezultat koji može opravdati uložena sredstva u istraživački rad.

U uvodnom dijelu knjige autor se zahvaljujem se uposlenicima Državnog arhiva u Dubrovniku na svesrdnoj pomoći prilikom istraživanja. Iskrenu zahvalnost izražavam kolegama Mirsadu Sijariću na recenziji rukopisa te Adnanu Kaljancu na ustrajnoj podršci pri konačnoj realizaciji ovog izdanja. Posebnu zahvalnost ističem familiji i porodici na razumijevanju i iskrenoj podršci.

UVOD

Konji su glavno prevozno sredstvo koje je pokretalo srednjovjekovnog čovjeka na kopnu. Bez konja bi njegova pokretljivost bila znatno smanjena. Time bi bila usporena, ponegdje i zaustavljena, brojna postignuća i ideje koje su realizirane u srednjem vijeku. Konj je pokretao pojedinca olakšavajući mu njegov svakodnevni život, pomažući mu da prevaziđe teškoće na koje je nailazio u svom uobičajenom radnom danu. Kao osnovno prevozno sredstvo posjeduju ga i koriste svi slojevi društva. Raznoraznim djelatnostima konj daje učešće u usavršavanju životnih uslova jer njegov doprinos je u malim i velikim zadacima kojima se mjeri rad, stječe zarada i vrednuje ljudska egzistencija. Učestvuje u nošenju drveta i kamena za mala i velika zdanja, obradi zemlje i prijevozu ljetine na sitnim i krupnim posjedima, privrednom prometu unutar lokalne zajednice i na najvišoj razini između udaljenih predjela i preko velikih prostranstava (izvoz i uvoz sirovina, poluproizvoda i gotove robe). Konj potpomaže lakše sagledavanje i kontrolu prostranog feudalnog posjeda i države, omogućava poštanski saobraćaj čijim informacijama se poznati svijet povezuje i obavlja brojne druge male i velike čovjeku potrebne i korisne poslove. Time je unapređivao razvoj srednjovjekovnog društva u cjelini. Konj učestvuje i u pokretanju širih društvenih mjena koje potječu ne samo od pojedinca nego i od elitiziranog vodstva u društvu pa i čitave zajednice. To su migracije, ratovi, pljačkanja i osvajanja kojima su mijenjani prostori, granice i strukture prema kojima se ponajbolje prati i sagledava trend, uzročno-posljedični razvoj, progresija ili zaostajanje u razvoju ljudskog društva. Prednosti i koristi koje je konj davao pojedincu i društvu bile su cijenjene u srednjem vijeku. Njegova vrijednost je toliko stabilna da je i on sam bio mjera vrijednosti.

Razvijeni srednji vijek na jugoistoku Evrope predstavlja vrijeme u kojemu se mjesto i uloga konja u razvoju pojedinca i društva prikazuje i prati u izgrađenim formama. Zbog pogodnosti koje pruža, konj je statusni odraz srednjovjekovnog čovjeka. S obzirom na istaknuto mjesto i ulogu u historiji srednjeg vijeka konji su došli i do zapaženih mjesta u simboličnim predstavama svoga vremena. U bosanskoj historiji to ilustriraju stećci sa različitim simboličkim i svakodnevnim predstavama ondašnjeg čovjeka i naročito pečati bosanskih vladara koji demonstracijama zvaničnosti daju vidan odraz najviše razine kojim je definirano mjesto i uloga konja u srednjem vijeku.

Diplomatički materijal i literaturni pregledi vojne i političke historije srednjega vijeka ne pokazuju u dovoljnoj mjeri osnovu, potencijal, tj. svu onu polazišnu snagu koja je omogućavala ljudskoj zamisli konačnu realizaciju. Negdje u pozadini šireg podrazumijevanja suhoparnog formalnog i formalističkog karaktera izvora i interpretacije, prije svega političke historije, između ostalog, skriven je i konjski doprinos. Pregled mjesta i uloge konja u srednjovjekovnoj Bosni potvrđuje tu prazninu. Teritorijalnopolitički razvoj srednjovjekovne Bosne počiva i na snazi konja. Osnovna zamisao nosioca bosanskog razvoja, bosanskih vladara i vlastele, nije mogla biti realizirana bez pomoći konja. Konj je savladao fizičku prepreku i omogućio Bosancima da malu dinarsku zajednicu iz uske kotline rijeke Bosne prošire od mora do Save, te od Une do Drine pretvarajući je time u najjaču državnu tvorevinu u dubrovačkom zaleđu.

Kurtovic pecati03

Zajedno sa drugim tovarnim životinjama, volovima, magarcima, mulama i mazgama, u odnosima između Dubrovnika i njegovog zaleđa konj predstavlja osnovicu na kojoj se odvijaju sve vrste veza. Prosperitet širim vezama daje opći privredni promet koji se zasniva na bogatoj razmjeni dobara između Mediterana i istočne jadranske obale. Srebro, olovo, med, vosak, živa stoka, meso, koža, vuna i druge robe i sirovine istočne jadranske obale ulaze u razmjenu sa solju, tkaninama, uljem, začinima i drugim savršenijim zanatskim i luksuznim robama mediteranskog tržišta. Promet robe kopnom do mora odvija se uglavnom karavanima. Zavisno od vrste robe koja se prevozi i imovne snage pojedinaca uključenih u njihovo organiziranje ti karavani znaju da broje i nizove sa stotinama tovarnih konja.

Zahvaljujući dostupnoj građi na ovom mjestu pokušavamo da sagledamo mjesto i ulogu konja u dubrovačkom zaleđu u srednjem vijeku. Poslovično otežano sagledavanje kroz vizuru dubrovačke građe nije obeshrabrujuće polazište. Ogroman prikupljeni materijal, sastavljen od raznoraznih ugovora i tužbi, potkrepljuje osnovno stanovište o konju kao najvažnijoj pokretačkoj snazi srednjovjekovne historije na istočnoj jadranskoj obali. Mnoštvo građe iskorišteno je da se sagledaju najvažniji okviri historijskog konteksta uzgoja konja, njihove kupoprodaje, cijene, vrste, izgleda te ponašanja trgovaca i kupaca u različitim praktičnim i životnim situacijama, karavanske trgovine, prijevoza robe i putnika, poslanika i kurira, pljački i njihovih razrješavanja te tragova u onomastici i toponomastici. Brojni su primjeri i sitnije epizode koje pokazuju da je zajednica čovjeka i konja tokom srednjega vijeka na istočnoj jadranskoj obali neprevaziđena i da ima najsjajnije razdoblje u njihovoj historiji.

Sadržaj knjige:

Uvod

KONJ U BOSNI U SREDNJEM VIJEKUKurtovic pecati04b

Od najstarijih vremena

Konj - pokretačka vojna snaga

Iz Bosansko-dubrovačkog rata 1403-1404. godine

Krvavi stanak

Stjepan Vukčić Kosača i Stjepan Tomaš

Osmanlije

Svakoga dana konja jašemo, sablju pašemo (Mula Mehmed Nešri)

Vojna taktika, pomoćne vazalne trupe

Pad Bosne

Dvorska kultura – viteški turniri i igre

Pokloni

Konjanički portreti na pečatima

Konj u heraldici

Konj na stećcima

UZGOJ KONJA KROZ PRIZMU UGOVORA O UZGOJU

Socida

More boni et fidelis pastoris

KUPOPRODAJA I CIJENA KONJAKonj-u-srednj-Bosni-03

Prodavač i kupac (Venditor et emptor)

Prodaja (Venditio)

Svjedoci (Testes)

Jemac (Plegiarius)

Mjesto kupoprodaje

Nabavka, dovođenje i vraćanje konja

Sporovi

Oduzimanje konja (Sequestratio)

Vrsta

Opis konja

Vrijeme plaćanja

Cijena

Cijena konja

Cijena kobile

Cijena tovarne stoke

Zamjena i doplata cijene konja

Preprodaja

KONJSKA OPREMA

Cijena konjske opreme

Konjušari, kovači, potkivači, sedlari

KARAVANSKA TRGOVINA

Ugovori o prijevozu robe

Ponosnici

Vlasnici robe

Vrsta robe (tovara)

Težina tovara

Konj kao mjera

Prijevoz putnika na konjima

Dubrovačka poslanstva

Kurirski, poštanski saobraćaj

Ire ad viagia, vector salmarum, associare salmas

Destinacije

Karavanski putevi

Plaćanje prijevoza (Conductura ... pro vectura siue portatura)

Carine

Šteta

Viša sila

Sekvestar tovara

Pljačke karavana i tovara

PLJAČKE KONJA I KONJSKE OPREME

Pljačka konja na uzgoju

Pljačke konja u nemirnim vremenima

Raznorazne pljačke konja

Sluge i najamnici kao pljačkaši konja

Vlastela iz zaleđa u pljačkama konja

Neobične situacije

Svjedoci tužbi

Sok – tajni svjedok

Sporazumno rješavanje izvršenih krađa

DEPOZIT, ZALOG, DUG, JEMSTVO, ZAOSTAVŠTINA, MIRAZ

Konji u depozitu i zalogu

Zalog za konja

Konji kao dug

Jemstva za konja

Konj u zaostavštinama

Miraz

KONJ KAO ŠTETOČINA

RANJEN I MRTAV KONJ

Offensa – Nesreća

Svjedok nesreće

KONJ U ONOMASTICI I TOPONOMASTICI

Konj u onomastici

Konj u toponomastici

ZAKLJUČAKKonj-u-srednj-Bosni-03

SUMMARY: The Horse in Medieval Bosnia

PRILOZI

Tabela: Uzgoj i čuvanje stoke (konja)

Tabela: Cijena konja

Tabela: Konjska oprema

Tabela: Mladići na kovačkom zanatu

Tabela: Kovači na dubrovačkom području

Tabela: Karavani i tovari

Tabela: Kurirska služba

Tabela: Odobrenja Malog vijeća za prodaju soli

Tabela: Pljačke konja i konjske opreme

IZVORI I LITERATURA

REGISTAR

Registar ličnih imena

Registar geografskih imena

Kurtovic potkove 01

Nalazi potkovica

Kurtović Esad, Konj u srednjovjekovnoj Bosni, Sarajevo: Univerzitet, 2014, 825 str., ISBN 978-9958-600-51-7.

U foto-albumu pogledajte više fotografija iz knjige – link.

BhDOCumentary je registrovana elektronska serijska publikacija i ima dodjeljen ISSN broj 2303-615X